telefoon 06 - 53 729 676 | infoanneketees.nl
Administratieve organisatie en logistiek
  • Inrichten van administratieve systemen en processen
  • Schrijven van handboeken, procedures en werkinstructies

Automatisering / Digitalisering
Algemene bedrijfsvoering
  • Efficiencyverbeteringen
  • Ondersteuning bij veranderprocessen
Twijfelt u nog over de invulling van een functie of project, maar wilt u deze toch alvast bemand zien? Of hebt u tijdelijk vervanging nodig? Anneke Tees springt graag bij om zaken op de rails zetten of te houden. Neem voor informatie contact op met Anneke Tees via 06 - 53 729 676 of .

Complexe projecten vragen om de expertise van meerdere professionals. Anneke Tees beschikt over een breed netwerk van specialisten: financieel adviseurs, hard- en softwareleveranciers, tekstschrijvers, communicatie adviseurs en trainers.
  • CONCRETE UITVOERING VAN UW IDEEEN!
  • PROJECTEN
  • design by Arthur Gerla | disclaimer | privacy statementvoorwaarden